საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 

2015 წელს გაფორმებული არასაიდუმლო ხელშეკრულებები

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წელი

ინფორმაცია 2013 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესახებ 

ინფორმაცია 2014 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესახებ 

ინფორმაცია 2015 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესახებ 

ინფორმაცია 2016 წლის I კვარტალში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესახებ 

 

Print