საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი

 

გენერალური ინსპექცია - 2 91 03 42 iantadze@mod.gov.ge

ადმინისტრაცია -  2 95 20 47

საქმის წარმოების სამსახური -  2 91 13 02; nkveselava@mod.gov.ge

მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველო  -  2 91 04 21; pr@mod.gov.ge

პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტი -  2 91 21 95; mdevidze@mod.gov.ge

პროტოკოლის სამსახური -  2 91 13 42; protocol@mod.gov.ge

სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი -  2 91 18 12

ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტი  -  2 95 07 80; nbakradze@mod.gov.ge

ნატოს კლასიფიცირებული ინფორმაციის უსაფრთხოების სამსახური - 2 95 63 41

თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი  -  2 95 50 94; gshaishmelashvil@mod.gov.ge

ფინანსების მართვის დეპარტამენტი  -  2 91 03 82; dkhachidze@mod.gov.ge

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი  -   2 91 12 83; gchokhonelidze@mod.gov.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი  -  2 96 13 86

თავდაცვის ატაშეებისა და სამინისტროს წარმომადგენლების  ოფისი  -  2 91 08 05

ანალიტიკური დეპარტამენტი  -  2 91 18 01; analytics@mod.gov.ge

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი   -  2 95 83 56; ia@mod.gov.ge

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი - 2 72 35 35 შიდა ნომერი 29-62; scd@mod.gov.ge

 

 
Print