საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

განცხადებების შესახებ ზოგად სტატისტიკა- 2014 წლის მე-2 კვარტლის მონაცემებით

განცხადებების შესახებ ზოგად სტატისტიკა- 2014 წლის მე-3 კვარტლის მონაცემებით

განცხადებების შესახებ ზოგად სტატისტიკა- 2014 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემებით

განცხადებების შესახებ ზოგად სტატისტიკა- 2015 წლის მე-3 კვარტლის მონაცემებით

განცხადებების შესახებ ზოგად სტატისტიკა- 2016 წლის მე-1 კვარტლის მონაცემებით

 

Print