საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #624 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #817 "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისს #624 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება  ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ'' საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 23 ივნისის NMOD 6 14 00000863 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #1260 "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისს #624 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Print