საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

გენერალური შტაბის ადმინისტრაციის დეპარტამენტი  - 2 91 02 64

აოდი - აღმოსავლეთ სარდლობა - 2 91 17 87

დოდ - დასავლეთ სარდლობა -2 18 21 04

წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა - 2 91 09 80

ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის  სარდლობა - 2 91 20 95

სპეციალური ოპერაციების ძალები - 2 51 78 04

J1პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტი - 2 91 21 67

J2 დაზვერვის დეპარტამენტი -2 91 05 43

J3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტი – 2 91 20 69

J-4/8 ლოგისტიკისა და რესურსების დაგეგმვის დეპარტამენტი - 2 91 16 39

J5/9 სტრატეგიული დაგეგმვის, სამხედრო პოლიტიკისა და სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის დეპარტამენტი - 2 91 20 72

J6 კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტი - 2 91 04 80

J7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტი - 2 91 19 83

Print